Posts in tag

zasady przyznawania i otrzymywania Becikowego


Rodzice ponoszą znaczne wydatki w związku z opieką i wychowaniem dzieci. Wydatki te są szczególnie wysokie w pierwszym roku życia dziecka. Pomocne w takiej sytuacji może okazać się skorzystanie z instytucji „becikowego”. Becikowe jest formą świadczenia rodzinnego, stanowiącą finansowe wsparcie dla rodziców w pierwszym okresie po urodzeniu dziecka. Zapomoga ma charakter dodatkowej, jednorazowej pomocy dla rodziców, …