wPrawnym okiem – Wszystko, co musisz wiedzieć o zgłoszeniu narodzin dziecka.


Zapraszam Was serdecznie na wpis gościnny, który nieśmiało inauguruje cykl fachowych wpisów z zakresu prawa. Do współpracy zaprosiłam prawniczkę – Panią Annę Łyczyńską, która w swoim pierwszym artykule, w jasny i konkretny sposób przybliża procedurę zgłaszania narodzin dziecka. Z doświadczenia wiem, że o ile debiutujący rodzice często bardzo dokładnie przygotowują się na narodziny swojego dziecka i skrupulatnie zapisują długaśną listę rzeczy do załatwienia, to z doświadczonymi rodzicami może to wyglądać różnie. Bo “a po co?” albo “przerabialiśmy to przecież”. Wtedy z wieloma rzeczami idzie się na tzw. “żywioł” a zasady przypomina sobie w biegu. Przy czym na myśli mam głównie panów – w tych pierwszych dniach dumnych i strasznie zabieganych. Czytajcie i dajcie znać, czy ten wpis przydał się Wam albo komuś z rodziny czy znajomych. I koniecznie udostępniajcie go dalej. Dziękuję w imieniu autorki i swoim 🙂

***

Narodzenie dziecka to szczególny moment w życiu rodziny. Od tej chwili na rodzicach spoczywa wiele obowiązków. Jednym z nich, jest zgłoszenie narodzin dziecka w urzędzie stanu cywilnego. Trzeba pamiętać, że zgłoszenie powinno nastąpić w terminie 21 dni od dnia sporządzenia karty urodzenia a właściwy będzie urząd stanu cywilnego miejsca urodzenia dziecka. Zgłoszenia dokonują w pierwszej kolejności:

  • rodzice dziecka – matka lub ojciec dziecka, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych (osoby pełnoletnie, nie ma konieczności, aby rodzice razem udawali się do urzędu, wystarczy jedno z rodziców);
  • matka lub ojciec dziecka, którzy ukończyli 16 lat, dokonują zgłoszenia urodzenia, jeżeli posiadają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, czyli np. nie są całkowicie ubezwłasnowolnieni;
  • w pozostałych przypadkach, zgłoszenia dokonuje przedstawiciel ustawowy lub opiekun matki;
  • jeżeli osobiste stawiennictwo w urzędzie jest utrudnione, zgłoszenia można dokonać przez pełnomocnika.

Zgłoszenie ma formę ustną.

W przypadku zgłoszenia urodzenia dziecka przez pełnomocnika, konieczne jest udzielenie pełnomocnikowi pisemnego upoważnienia do działania przez obu rodziców. W treści upoważnienia powinno być wskazane imię (imiona), jakie rodzice chcą swojemu dziecku nadać w odpowiedniej kolejności, jak i dane rodziców dziecka oraz dane osoby upoważnionej wraz z numerem PESEL.

W celu zgłoszenia urodzenia dziecka należy zabrać ze sobą dowód osobisty lub paszport osoby zgłaszającej urodzenie dziecka. Przy zgłoszeniu urodzenia przez małżonków – dodatkowo można zabrać skrócony akt małżeństwa, co ułatwi urzędnikom prace.

Z ustnego zgłoszenia narodzin dziecka, sporządza się protokół urodzenia dziecka. Akt urodzenia sporządza się niezwłocznie, w dniu dokonania zgłoszenia.

Osoba, która zgłasza dziecko, składa jednocześnie oświadczenie o wyborze nie więcej niż dwóch imion dla dziecka. Imię wybierają dziecku jego rodzice. Należy pamiętać, aby wybrane imiona:

  • nie miały charakteru ośmieszającego, nieprzyzwoitego,
  • nie były podane w formie zdrobniałej,
  • wskazywały na płeć dziecka, kierując się powszechnym znaczeniem imienia.

W przypadku wyboru przez rodziców imienia wbrew wyżej wskazanym zastrzeżeniom, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego odmówi przyjęcia oświadczenia o wyborze imienia lub imion i wybierze dziecku imię z urzędu. Wybrane imię lub imiona mogą być natomiast imionami obcymi, możliwe jest także wybranie takiego imienia, które nie wskazuje na płeć dziecka, ale w powszechnym znaczeniu jest przypisane do danej płci.

Po dokonaniu zgłoszenia urodzenia, sporządza się akt urodzenia dziecka, który zawiera: nazwisko, imię (imiona dziecka), kraj, datę i miejsce urodzenia, płeć dziecka; nazwiska, imiona oraz nazwiska rodowe, daty i miejsce urodzenia rodziców dziecka; nazwisko i imię osoby zgłaszającej urodzenie; nazwisko i imię biegłego lub tłumacza, jeżeli brał udział w czynności.

Akt urodzenia dziecka wydaje się w 3 odpisach skróconych a sporządzenie takiego aktu jest wolne od opłaty.

***

Anna Łyczyńska

Prawnik

tel. kom. +48 609501986
e-mail: lyczynska@gmail.com

(zdjęcie: flickr.com)

Previous Hello Monday!
Next A Ty złożyłaś dziś życzenia swojej teściowej?

Suggested Posts

Pełnoziarnisty chleb bananowy.

Jogurtowe babeczki z makiem i cytryną, które znikają w pięć minut!

Co to był za weekend!

Mamą być … w USA.

Lemoniada, balony i pizza, czyli 5. urodziny Antka.

5 typowych zachowań rodziców na wychodnym.